profil

Przeprowadzono doświadczenie zobrazowane na poniższym schemacie. Zapisz równania reakcji w próbówkach 1-5 lub

zaznacz, że reakcja nie zachodzi.

RESZTA W ZAŁĄCZNIKU
19 pkt za rozwiązanie + 10 pkt za najlepsze rozwiązanie - 16.5.2018 (23:31)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie