profil

Na podstawie teori Brönsteda określ, jaką funkcję (kwasu czy zasady ) pełni woda w przedstawionych poniżej

reakcjach.

REAKCJE W ZAŁĄCZNIKU

Prośba o uzasadnienie odpowiedzi.
19 pkt za rozwiązanie + 10 pkt za najlepsze rozwiązanie - 16.5.2018 (23:29)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie