profil

Proszę o pomoc.                                              Lektura ,, Magiczne drzewo" Czerwone krzesło.
"Przygoda,

której nigdy nie zapomnę"-Opowiadanie na podstawie lektury
1. AKAPITY.
2.WSTĘP:
-Odniesienie do tytułu lektury, podanie autora.
-Podanie informacji: kto?, gdzie?, kiedy?
-Opis/informacje o bohaterze, miejscu, czasie.
3.ROZWINIĘCIE:
-Przedstawienie przygody: opis przebiegu wydarzeń, zgodnie z ich kolejnością.
-Wykorzystanie słownictwa: najpierw, następnie, później, w pewnej chwili, nagle,...
-DIALOG (pamiętaj o myślnikach i interpunkcji).
4.ZAKOŃCZENIE:
Przedstawienie swojej opinii na temat opisanych przygód i przeżyć bohaterów. ( Moim zdaniem/według mnie....)
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 16.5.2018 (18:55)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie