profil

Napisz rozprawkę w której uzasadnisz że bohaterowie Kamieni na szaniec potrafili "Pięknie żyć i pięknie

umierać" (min 2 strony A4)
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 16.5.2018 (09:19)
Znasz odpowiedź?