profil

Temat: Nierównosći kwadratowe                 (2 przy x to 'do kwadratu' gdyby co)

1) f(x)=x2+4x+8 {0;2}
2) f(x)=x2+4x+8

{-3;1}
3) f(x)=x2+4x-6 {-1;3}
4) f(x)=x2+4x-6 {-5;0}
50 pkt za rozwiązanie + 25 pkt za najlepsze rozwiązanie - 15.5.2018 (21:10)
Znasz odpowiedź?