profil

Podaj przywódców i programy następujących partii: Wielki Proletariat , PPS,ND,SDKPIL,SL/PSL
Wymień skutki rewolucji

1905 roku przedstaw orientacje prorosyjską i proaustriacką oraz nazwiska ich przywódców
wymień polskie organizacje niepodległościowe działające przed wybuchem I wojny światowej
Wyjaśnij pojęcia : Uniwersytet Jagielloński, Akademia Umiejętności, pozytywizm, praca organiczna, praca u podstaw, modernizm,
50 pkt za rozwiązanie + 25 pkt za najlepsze rozwiązanie - 16.4.2018 (20:23)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie