profil

Oblicz czestotliwosc wywolujaca zjawisko fotoelektryczne w płytce srebra dla ktorego praca wyjscia jest rowna

7,52*10^-19J
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 16.4.2018 (21:07)
Znasz odpowiedź?