profil

Wolność ma zawsze cenę". Rozważ problem (traktując cytowane zdanie jako tezę rozprawki) w oparciu o "Konrada

Wallenroda", III cz. "Dziadów" oraz film "Czarny Czwartek
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 15.4.2018 (17:41)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie