profil

Zaznacz właściwe zakończenia zdań!

Idea PANEUROPY zakładała:
Zastąpienie Ligi Narodów europejską organizacją

pokojową.
Powstanie europejskiej unii gospodarczej opartej na na wspólnym rynku.
Utworzenie Stanów Zjednoczonych Europy,czyli federacji państw europejskich.
Ograniczenie suwerenności państw europejskich na rzecz Ligi Narodów
20 pkt za rozwiązanie + 10 pkt za najlepsze rozwiązanie - 11.4.2018 (21:54)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie