profil

W każdym zadaniu podać wzory i sposób rozwiązania.1) Na jaką wysokość wzniesie się ciało podrzucone do góry z

prędkością 5/s. Masa ciała wynosi 2kg.
2)Oblicz, jaką energię kinetyczną musi uzyskać skoczek, aby wznieść się na wysokość 6m. Masa skoczka równa się 70 kg.
3)Oblicz pracę, jaką dźwig, który ruchem jednostajny, podnosi cegły o masie 1000kg na wysokość h=20m, a następnie przesuwa je poziomo na odległość s=10m. Wartość g=10ms^2.
4)Kamień o masie 0,1kg spadł swobodnie z wysokości 3m. Oblicz energię kinetyczną kamienia w chwili zderzenia o ziemie. Pomiń opory ruchu.
5)Ciało o masie 2 kg podrzucono do góry z prędkością 5m/s. Na jaką wysokość wzniesie się to ciało? Pomijamy opór powietrza.
6)Jaką pracę wykonał piłkarz, nadając piłce prędkość 4m/s. Masa piłki wynosi 0,4kg.
100 pkt za rozwiązanie + 50 pkt za najlepsze rozwiązanie - 11.4.2018 (21:27)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie