profil

Interpretacja wiersza Małgorzaty Hillar pt. "Matka Boska z Krużlowej"
Pomocyy!!! Na jutro

50 pkt za rozwiązanie + 25 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.3.2018 (19:43)
Znasz odpowiedź?