profil

Czy motyw tańca w dziele literackim może byc diagnozą społeczeństwa? Rozważ problemi uzasadnij swoje stanowisko,

interpretująscene z dramatu Wyspiańskiego w kontekscie całego utworu i odwołując sie do innychtekstów lektury naimnie 250 słów
40 pkt za rozwiązanie + 20 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.3.2018 (20:22)
Znasz odpowiedź?