profil

Zad.1
W trójkącie ABC bok AB MA 5 i1/2 cm 
Bok bc jest 2 razy dłuższy od boku AB,  bok ać o 3 cm krótszy od boku

bc.Oblicz obwód tego trójkąta.?
Zad 2 
Boisko szkolne ma kształt kwadratu o boku 40 m .Jaką długość ma bok boiska na planie w skali 1 :250 ?
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 12.3.2018 (20:02)
Znasz odpowiedź?