profil

Szybkość pewnej reakcji chemicznej można przedstawić równaniem kinematycznym: v=k*c.Stała szybkości reakcji

Szybkość pewnej reakcji chemicznej można przedstawić równaniem kinematycznym: v=k*c.Stała szybkości reakcji chemicznej wynosi 0,15 l/s,a stężenie początkowe substratu  wynosi 5 mol/dm3. Oblicz szybkość tej reakcji chemicznej:
a)gdy przereagowała połowa substratu
b)gdy pozostało 10% substratu.
10 pkt za rozwiązanie + 5 pkt za najlepsze rozwiązanie - 14.2.2018 (10:04)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie