profil

Fizyka 2 zadania
Funkcje Liniowe 
1. Napisać równanie prostej równoległej do prostej 2x-y+1=0 A=(2,5) 
2. Napisać

równanie prostej prostopadłej do prostej y=1/3x+2 A=(-1,3)
60 pkt za rozwiązanie + 30 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.2.2018 (23:21)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie