profil

'Ten Obcy'
'Charakterystyk Zenka'
1.Informacje o książce
2.Wprowadzenie postaci
3.Przedstawienie postaci
4.Opis

wyglądu
5.Wygląd zewnętrzny własnymi słowami lub cytat
6.Cechy charakteru + uzasadnienie
5 cech charakteru i 5 zachowań
7.Opis postaci
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.2.2018 (17:20)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie