profil

Chemia organiczna i nie organiczna

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 10.2.2018 (21:08)
Odpowiedzi
68ghk
14.2.2018 (11:00)
1.Leży w 14 grupie w 3 okresie.Liczba atomowa=14 , masa atomowa=28,085.14 elektronów(w tym 4 walencyjne),14 protonów,14 neutronów.Konfiguracja: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
SiO2 kowalencyjne spolaryzowane

2. PbO2 +H2-- PbO + H2O
2Al + 6HCl----2AlCl3 + 3H2
3H2SO4 + 2K3PO4---3K2SO4+2H3PO4
2HNO3 + Ca(OH)2---Ca(NO3)3+2HNO
w ostatniej nie wiem jak obrać współczynniki


3. H2SO4---2H+ + SO4 2-
Ca(OH)2---Ca2+ = 2OH-
Na2SO4---2Na+ + 2SO4 2-
FeCl3—Fe3+ + 3Cl-
NaNO2---Na2+ + 2NO2-
ZnSO4----Zn+ + SO4 2-


4. Mg: 1s2 2s2 2p6 3s2
Ca: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
Br: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5
Si: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
P : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
5. 100g (H2O) ---- 20g subst x=90g
450g-----x
90g--------20% x=4,44%
20------x
6. MnaOH=23+16+1=40 g/mol

40g------1mol x=1,75 mol(na 1000cm3)
70g---x

1,75mol-------1000cm3 x=0,67 mol/dm3
x ------ 385cm3

Przydatne rozwiązanie? Tak Nie
Dodaj zadanie