profil

Pomoże ktoś? Pytania na egzamin z historii :) 
1. Jakie były źródła chrześcijaństwa? Z jaką ono inną religią

bylo spokrewnione
2. Jakie były przyczyny zawiązania stosunku Lennego.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.1.2018 (20:41)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie