profil

Proszę o pomoc,pilne
1.Na podstawie A i B
a)podaj wydarzenia związane z przeszłością narodu polskiego zawarte w A i

B
b)jakie obietnice zawierają te odezwy
c)co było faktyczną przyczyną ogłoszenia deklaracji
2.Na podstawie C
a)zacytuj fragmenty dotyczące decyzji w sprawach polski
b)jakie znaczenie miał Akt 5 listopada
c)(wiedza własna)opisz etapy realizacji tego aktu
d)podaj imiona autorów o rok w którym ten akt został ogłoszony
3.D i E
a)porównaj odezwy tzw. dwuwładzy w Rosji,wskaż podobieństwa i różnice w sprawie polskiej
4.C i E
jakie widzisz różnice w proponowanym kształcie terytorialnym Polski
5.(wiedza własna)
Jakie możliwości stworzyła dla sprawy polskiej "Deklaracja praw narodów Rosji"
6.G
a)podaj kto jest autorem i jaki to rodzaj żródła
b)jak popularnie nazywa się ten dokument
c)jak określisz granice zamieszkałe przez "ludność niewątpliwie polską"
z góry dziękuję i liczę na jak najlepszą odpowiedź
25 pkt za rozwiązanie + 13 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.1.2018 (19:25)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie