profil

Zinterpretuj przytoczony fragment "Chłopów" Władysława Stanisława Reymonta, określając wpływ czynnika

ekonomicznego na życie i miejsce w gromadzie lipeckiej bohaterów powieści.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.1.2018 (16:16)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie