profil

Napisz rozprawkę "Przeżycia człowieka czy jego wola co bardziej wpływa na jego charakter?". Przeanalizuj podana

hipotezę na podstawie postaci Scrooge'a.
10 pkt za rozwiązanie + 5 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.1.2018 (11:08)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie