profil

Na czym polega heroiczne tworzenie siebie? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do fragmentu

„Zdążyć Przed panem Bogiem” Hanny Krall i innych, wybranych przez siebie, tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów. 
Tekst źródłowy: fragment „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall Hanna Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem” –
 Widziałem kiedyś na Żelaznej zbiegowisko. Ludzie tłoczyli się na ulicy dookoła beczki – zwyczajnej, drewnianej beczki, na której stał Żyd. Był stary, niski i miał długa brodę. Przy nim stało dwóch niemieckich oficerów. (Dwóch pięknych, rosłych mężczyzn przy małym zgarbionym Żydzie). I ci Niemcy wielkim krawieckimi nożycami obcinali Żydowi po kawałku jego długą brodę, zaśmiewając się do rozpuku. Tłum, który ich otaczał, też się śmiał. Bo obiektywnie było to naprawdę śmieszne: mały człowieczek na drewnianej beczce z coraz krótsza brodą, ginącą pod krawieckimi nożycami. Jak gag filmowy. Nie było jeszcze getta, więc w tej scenie nie czuło się grozy. Z Żydem przecież nic strasznego się nie działo: tyle, że to jest bezkarne i budzi śmiech. Wiesz co? Wtedy zrozumiałem, że najważniejsze ze wszystkiego jest nie dać wepchnąć się na beczkę. Nigdy, przez nikogo. Rozumiesz? Wszystko to, co robiłem potem – robiłem dlatego, żeby nie dać się wepchnąć.
100 pkt za rozwiązanie + 50 pkt za najlepsze rozwiązanie - 12.1.2018 (16:14)
Znasz odpowiedź?