profil

Napisz opowiadanie na temat wycieczki z klasą na 1 dzień do obozu przetrwania. W środkowym akapicie użyj; meet at

9:30, walk from the coach park to the camp, collect wood and light a fire, learn how to build a one-man shelter, prepare food and cook lunch over the fire, walk in the woods and practise tracking animals, return to the coach park at 5.30
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 11.1.2018 (15:45)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie