profil


PILE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. odszukaj informację n/t żywności lifoizowana jaka zmiana stanu skupienia zachodzi

podczas liofilizacji.2.wymyśl i opisz  doświadczenie, które będzie wzkazywało, że w powietrzu jest para wodna
6 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 29.11.2017 (15:23)
Znasz odpowiedź?