profil

Napisz 10 zdań jak rozumiesz zdanie ,, moc uzdrawiania ma ten kto czerpie siłę i radość z pomagania innym ma ja

każdy kto bierze na siebie cierpienie chorego i choć sam cierpi czuje się szczęśliwy
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.9.2017 (18:19)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie