profil

Ilustracja poniżej pokazuje zasadę budowli. Rozpoznaj obiekt podaj autora i scharakteryzuj obiektu

20 pkt za rozwiązanie + 10 pkt za najlepsze rozwiązanie - 12.11.2017 (14:00)
Odpowiedzi
tomc5369
12.11.2017 (15:25)
Hgdfhgdfh fdghhfggggggggrjkthxfgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafliyggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggeaogsrvonrsvg oigns  orv o r o hr vh oh oooohvovvn  grysoeurihgcvujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjggl.hk

h
hh
hh
hh
h
h
h
h
h

h

h
h
h
h
h
h

h
hh

h
h
h
h
hh
h
h
h
hh

h
h
h
h
ddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddd

d
d
d
d
d

d
d
d
d
d
d
d
d

d
d
d
d
d
d
d
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie