profil

Napisz do kogo należą ponumerowane przedmioty z ćwiczenia 2 przykład 1 It's Antonio's bike. They're Antonio's

rollerblades. my sister..... Donna..... Enrique.... my parents...
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 9.11.2017 (17:06)
Nati1234567891011 9.11.2017 (17:07)

Plis to na jutro

Nati1234567891011 9.11.2017 (17:16)

To jest w książce Today ćwiczenia strona 10 zadanie 4

Znasz odpowiedź?