profil

1. Odwołując się przynajmniej do trzech tekstów literackich, uzasadnij pogląd, iż antyk znajduje

odzwierciedlenie w języku (związki frazeologiczne, sentencje, stylizacja)
2. Jak twórcy późniejszych epok nawiązują do opowieści biblijnych i mitycznych? Odpowiedz, porządkując tak wypowiedź, by wykazać, że jeden motyw biblijny i jeden motyw mityczny jest reinterpretowany na różne sposoby.
3. Na podstawie różnych przykładów wykaż, że w Biblii i mitologii występują postacie prezentujące podobne postawy.
4. W kontekście mitologii i Biblii zinterpretuj słowa księdza Janusza Pasierba Choć podróżujemy często zupełnie inaczej, wszyscy wiemy, czym jest droga i co ona znaczy, Wiemy o tym, ponieważ jesteśmy ludźmi należącymi do gatunku, który ciągle jest w drodze i wyrywa się naprzód. Homo viator – człowiek wędrowiec żyje w każdym z nas.
5. Odwołując się do Księgi Hioba, historii Niobe i Maryi, a także innych przykładów z literatury, sztuki i filmu, określ, czy istnieją granice ludzkiego cierpienia.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 14.11.2017 (22:32)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie