profil

Zasoby wodne Hydrosfery i ich charakterystyka

poleca 84% 724 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zasoby wodne HYDROSFERY i ich charakterystyka.

HYDROSFERA ? to wodna powłoka Ziemi. Zasoby wodne hydrosfery to ok. 1454 mln km3 wody. Największą część hydrosfery obejmują:
- wody wszechoceanu ? 94% ogólnej ilości wody;
- wody podziemna ? 4,1%;
- lodowce i lądolody ? 1,65%;
- wody w jeziorach ? 0,02%;
- wilgoć glebowa ? 0,006%;
- woda w atmosferze ? 0,001%;
- woda w rzekach ? 0,0001%.
Powyższe zasoby wodne hydrosfery są w ustawicznym ruchu oraz przechodzą w różne stany skupienia, czyli biorą udział w ciągłym obiegu wody w przyrodzie. Na ten obieg składają się następujące procesy:
- parowanie z otwartych powierzchni wodnych;
- unoszenie pary wodnej ku górze i jej przemieszczanie;
- kondensacja pary wodnej ? powstawanie chmur;
- powstawanie opadów atmosferycznych;
- opad atmosferyczny spływa po powierzchni lub wsiąka w grunt, zasilając w ten sposób wody powierzchniowe płynące, stojące lub podziemne (gruntowe);
- ponowne parowanie i cykl się powtarza.
CHARAKTERYSTYKA zasobów wodnych hydrosfery:
a) wody wszechoceanu ? obejmują obszar 361 mln km2, co stanowi 71% powierzchni globu ziemskiego. Przeciętna głębokość wynosi 3800m. Ten olbrzymi obszar wodny rozdzielony jest kontynentami lub granicami umownymi na 3 wielkie zbiorniki wodne: Ocean Spokojny ? 180mln km2, Ocean Atlantycki ? 106mln km2 i Ocean Indyjski ? 75ml...
Zasoby wodne HYDROSFERY i ich charakterystyka.

Podoba się? Tak Nie
Geografia świata