profil

Baczyński Gajcy Różewicz Szymborska Krall Borowski Kafka Tango - krótka notatka

poleca 85% 315 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Sprawdź załącznik :)

BACZYŃSKI
• zrozumienie chwili połączone z patriotycznym nakazem walki z najeźdźcą,
• przeczucia i obawy katastroficzne
• Wychowano go na ideałach humanizmu, a życie kazało mu nienawidzić i zabijać
• poezja o klęsce moralnej człowieka.
• jest pokoleniem wojny, wychowanym bez miłości aby móc zabijać
• dwa światy: świat piękna - kwiaty, gołębie, świat wojny - trupy, trupom wyłupione oczy
• Czuł, że jego powinnością jest tworzyć
• przeświadczenie o daremności wysiłków
• przeświadczenie o nieodwracalności wyroków losu, o daremności wysiłków,
• poezja pokolenia, które jako pierwsze od wieków urodziło się w wolnej Polsce i żyć miało w radości i szczęściu. Zamiast tego spotkało wojnę, okupację, walkę, śmierć.
• niemożność rozwoju kultury, zagrożenia pochodzą z zewnątrz
• walczący są ofiarami wojny niezależnie od epoki historycznej
• To już nie są ponure wyobrażenia i wizje, ale realny pochód ku śmierci.
• Pokolenie Kolumbów u progu życia zostało skazane na tragiczną walkę i odarte z nadziei na ocalenie życia.
• Nadejście “mrocznego czasu” zostało utrwalone w ich poezji.
MAZOWSZE
• ogromny sentyment do ziemi zroszonej krwią pokoleń
• nawiązuje do znaczących epizodów historii Polski.
• Są one bezustanną walką o prawo do suwerennego bytu
• Masowość zagłady pozbawia śmierć aureoli bohaterstwa, czyni ją beznadziejną
• Do nadziei wkrada się niewiara i zwątpienie co do, dalszych losów
POKOLENIE
• katastrofizmu generacyjnego
• ginie to co stworzone jest do życia
• oszczędność słów, specyficzna metaforyka
• młode pokolenie dorasta ze świadomością rychłej śmierci w rozpaczy i desperacji, bez nadziei na przyszłość
• dorastanie do trumny – nieużyteczność
• mimowolny strach przed śmiercią duchowości i człowieczeństwa
• osamotnienie
• młodzi muszą wyrzec się wartości które wyznają
HISTORIA
• poszukiwanie prawidłowości w dziejach ludzkości
• spojrzeniem na historię z punktu widzenia filozofii
• Wszystkie wojny są do siebie podobne, bo przynoszą podobne cierpienie.
• Wojna to nie mundury, ale ludzka tragedia.
• Historia jest okrutna, bo bywa przyczyną śmierci.
• Każda kolejna wojna pogłębia degenerację, unicestwienie ludzkości (postawa katastrofizmu historiozoficznego).

GAJCY
• reprezentował postawę heroiczną, która łączyła pewność śmierci z sensem walki.
• Tragizm pokolenia młodych szczególnie w ostatnich utworach nie był beznadziejny
WCZORAJSZEMU
• rozgrywający się w nim samym wewnętrzny konflikt postaw
• skarga poety, którego wojna zmusiła do innej postawy wobec życia, aniżeli ta, o jakiej marzył
DO POTOMNEGO
• formą monologu zwróconego do adresata
• przesłanie do potomności,
• refleksją nad życiem i nad śmiercią czyhająca na młodych ludzi
• wyraz konieczności zrozumienia epoki
• wyraża najgłębiej tragizm okupacji
• potomny będzie szczęśliwszy od niego, że przyjdzie mu żyć w lepszym słonecznym świecie zbudowanym z większym sensem
• autor prorokuje własną śmierć
MIŁOSZ
Pierwszy, przedwojenny okres – katastroficzny: poczucie zbliżającej się zagłady, niepokój, metafory przesytu i nadmiaru. Po wojnie w Polsce wydał Miłosz tylko jeden, ale bardzo znaczący tom Ocalenie, prezentujący utwory napisane w czasie wojny: np. Campo di Fiori
• poezja powinna próbować walczyć o ocalenie podstawowych wartości (prawda, dobro, sprawiedliwość) w sytuacji powojennego rozpadu świata.

Zadania poety po holokauście:
1. Poezja niemożliwa po Oświęcimiu
2. Poeta ma zadanie, odpowiedzialność
3. Nie można pozwolić by zapomniano
4. Bunt przeciwko złu, żeby się nie powtórzyło
Campo di Fiori
• nieuniknionym zderzeniu zbiorowości z indywidualną tragedią, czyli o samotności ginących.

RÓŻEWICZ
• jaką rolę człowiek odgrywa w społeczeństwie,
• współczesny człowiek zaczyna nieświadomie dążyć do uprzedmiotowienia się

OCALONY
• bardzo syntetyczny, rezygnuje z poetyckiego języka. prostota słowna, czystość przekazu
• przeciwieństwa zanikły. Człowiek staje się zwierzęciem, miłość skrywa nienawiść
• kwestie moralno-etyczne
• pojęcia są dla niego puste, to także ich pierwotne znaczenie się ujednolica
• Nie ma miłości, kiedy jest nienawiść – od jednej skrajności jest niedaleko do drugiej
• Świat staje się obłudny, hołduje wartościom, które zdają się nie istnieć – pojęcia są tylko wyrazami
• Nie można być zbawionym, bo nie ma religii
• „Ocalenie” ma już inny sens – nie jest pozytywne, niesie za sobą cały szereg cierpień psychicznych.
• Różewicz musi żyć w świecie, do którego nie pasuje, posiada uczucia, na które nie ma tu miejsca
• Jego ciało zostaje, wnętrze jest zrujnowane

SZYMBORSKA
• Refleksyjność, ironia, pasja

REHABILITACJA
• Odnosi się do wartościowych ludzi, którzy anonimowo polegli
• Korzysta z prawa do wskrzeszenia umarłych
• Wskrzeszenie jest możliwe w rękach Boga, a nie człowieka
• UBI SUNT = uświadomienie sobie własnego przemijania
• wymiar uniwersalny, uogólnienie
• Yorik = wprowadzenie w krąg zagadnień egzystencjalnych
• Pamięć = nietrwała, wybiórcza
• Wyrzuty sumienia = rehabilitacja jest niemożliwa
ROLA POETY =
1. Bezbronny
2. ma świadomość zjawisk
3. ma tylko władzę nad słowami

KAFKA PROCES
- labirynt + wędrówka = metafora
Dramat egzystencjalny, uwięzienie

Przypowiesc – Ksiądz = Chrystus wyjasnia Józefowi
Odźwierny = Św Piotr
Wejscie
• zbawienie, zależy od odwagi, uwikłanie w mechanizm
• Każdy człowiek może się przedostać do nieba, tylko musi zasłużyć
• Należy walczyć, a bohater nie chce mieć komplikacji


TANGO
• tragedia odcięta od sfery wartości
• brak jednolitych zasad rządzących Światem
• deformacja
 postawy bohaterów
niespójność ich ubioru, zachowania
zamiana ról
karykatura stosunków międzyludzkich
• nie ma odniesienia do wartości, gdy nie posiada się ojca ani matki
• Polemika z Gombrowiczem – walka z formą, chocholi taniec, opis przypomina Wesele

Twór nowych czasów: EDEK
-sprytny egoista, bezwzględny, obiekt fascynacji pozostałych, naturalizm
- potrafi się dostosować = relatywizm moralny
- wypłynął z wojny, udało mu się

KONFORMIZM = Eugeniusz
- mądry człowiek, ale się nie sprzeciwia
- tęskni za porządkami
-jest za słaby, żeby o nie walczyć

EUGENIA, ELEONORA, ALA = infantylne, nie mogą odgrywać swoich ról, nierozwinięte
ARTUR – oskarża inteligencję, która pozwoliła na stworzenie EDKA
- nieznośna rzeczywistość, musi mieć system zasad i wartości
- egoizm, idea całkowicie go pochłania

TRAGEDIA – potwierdza system wartości, tutaj możliwa tylko farsa

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut

Teksty kultury