profil

Bilans I wojny światowej.

poleca 83% 723 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Niemcy:zwrócenie70tyś.km2terytorium,utracili wszelkie kolonie,liczebność armii zmieszono do100tyś.żołnieży,nie mogli
posiadać lotnictwa ani broni pancernej,zmiej.maryn.wojenną,wypłaciś132mldMarekWZłocie,obszar Lotaryngii poddano
demilitaryzacji,utrataAlzacji i Lotaryngi,plebiscyt w zagłębi Sary i Szlezwiku
Polska:odzyskała wielkopolskęIpom.gd.,utworzono wolne miastoGD.pod kontrolą Ligii Narodó,o górnym śląsku,warmii
i mazurach miały zadecydować plebiscyty.

Podoba się? Tak Nie