profil

Produkcja roślinna, chów zwierząt, lasy, komunikacja i transport... w Polsce.

poleca 85% 1233 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PRODUKCJA ROŚLINNA:
Znaczenie uprawy zbóż:
-zaspokojenie potrzeb żywnościowych
-znaczenie pastewne
-znaczenie przemysłowe
około 60% gruntów ornych to zboża
PSZENICA: 20% powierzchni gruntów ornych; Uprawa: Żuławy Wiślane, Kujawy, Wielkopolska, Niz Śląska, żyznych glebach Wyż. Lubelskiej i Niż Sandomierskiej;
Gleby: żyzne, o dostatecznej wilgoci,
jest plenna (uzyskiwana w większej niż inne zboża ilości z jednego ha)
ŻYTO w wydobywaniu mamy 1. miejsce na świecie; uprawa: centralna i pn-wsch Polska, pas nizin i pojezierzy; Gleby: słabe brunatne, lepsze bielice; produkcja chleba
JECZMIEN: gleby brunatne, średnie, o dużej wilgotności; uprawa: wyżyny, Niz Śląska i Sandomierska, Wielkopolska
Wykorzystanie paszowe i spożywcze (piwo)
PSZENZYTO: Uprawa: Polska pn-wsch, surowsze klimaty, Gleby: średnie, słabe
zboże mało wymagające a plenne,
produkcja chleba
OWIES: Gleby: obszary pojeziorne i podgórskie (duża ilość opadów), gleby lekkie,
uprawa: Pas Podsudecki, Podkarpacki, wyżyny, pojezierza; jego uprawa maleje;
ZIEMNIAKI: 12% pow. Zasiewu
Podstawowe wyżywienie Polaków, Litwinów i Białorusinów, pasza dla trzody chlewnej, surowiec dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, mają małe wymagania klimatyczne, ale są pracochłonne, produkcja 645 kg/osoba, ważny produkt eksportowy, gleby słabsze, cała Polska.
BURAKI CUKROWE Gleby: bdb (pszenno-buraczane), czarne ziemie, ciepłe wilgotne lato, Uprawa: Wyż Śląska, Niz Sandomier., Zulawy, Wielkopolska; źle znoszą transport i składowani; spada produkcja
WARZYWA uprawa w pobliżu większych miast i zakładów przetwórczych, pokrywają zapotrzebowanie eksportowe i importowe.
Uprawa: woj. śląsko-krakowskie, warszawskie, łódzkie, Niż. Śląska
RZEPAK i RZEPIK oleiste rośliny,
Uprawa: wyżyny, niziny i przedgórza
Gleby: bardzo dobre, wilgotne,
Produkcja oleju, makuchy (odpady) to pasza
TYTON i CHMIEL Gleby: bardzo dobre
uprawa: Wybrzeże, Pojezierza, Wyż Kielecka i Sandomierska
LEN I KONOPIE spada produkcja;
Uprawa: Wielkopolska, Pojezierze Pomorskie, Wyż. Lubelska

CHÓW ZWIERZĄT dostarcza artykułów żywnościowych i surowców przemysłowych
BYDLO: obecnie ok. 8 mln. sztuk, ilość ciągle spada. Rozmieszczenie nierównomierne (małopolska, wielkopolska); Polska zajmuje 9 miejsce na świecie w produkcji mleka (317l/osoba)
TRZODA CHLEWNA: chów na mięso, pogłowie ok. 20 mln sztuk (6 miejsce), najwięcej w środkowo-zachodniej i pn części kraju
KONIE: hodowla spada, wynosi ok. 500 tys sztuk, stanowią siłę pociągową w małych gospodarstwach;
OWCE: hodowla dla mięsa i skór, mleko i mięso sa produktami dodatkowymi; Pogłowie zmniejsza się ciągle (troche wiecej niż koni), hodowla: rejon środkowo-zachodni, karpacki, sudecki
DRÓB: szczególnie hodowla brojlerów


Lasy:
1.W 46 lesistość kraju osiągnęła najnizszy poziom (20,8% kraju). W wyniku zalesiania w 89 wzrosło do 27,7%
2.Rozmieszczenie: nierównomierne
-najbardziej zalesione są woj. zachodnie i północne (35 – 50%) oraz karpackie
-najsłabiej zalesione są środkowe obszary kraju (płockie 12%)
3.Struktura gatunkowa lasów:
a)iglaste 78%
-sosna 69% - rozpowszechniona w całym
kraju, porasta tereny piaszczyste
-świerk 6% - rosnie w wyzynnych partiach
gór, tworzy zwarte kompleksy leśne w
pn-wsch Polsce
-jodła 2,5%
-buk 4% oba te lasy rosna w górach
b)lisciaste 22%
-dąb, buk, grab, jesion występują w zach.
i pn-zach części kraju
4.Struktura wieku polskich lasów:
zbyt mała ilość lasów w wieku rębnym (pow. 80 lat) – tylko 16%, drzewostany młode (poniżej 40 lat) – 44%
5.Rola lasów:
-dostarczanie produkcji materialnej
-funkcje regulacyjne (fotosynteza)
-pochłanianie substancji szkodliwych z powietrza
-łagodnienie klimatu
-hamowanie gwałtownego spływu wód
-regulacja poziomu wód gruntowych
-funkcje rekreacyjne
6.Drewno:
-surowiec dla przem drzewnego
-sur dla przem celulozowo-papierniczego
-gornictwo podziemne
-budownictwo
-transport kolejowy
7.Przemysł drzewny:
a)tartaczny (nadmiar w części zachodniej, brak w części wschodniej)
b)płyt pilśniowych (Czarna Woda, Krosno Odrzańskie, Koniecpol, Przemyśl, Pisz)
c)meblarski (Swarzędz, Radomsko, Jarocin, Wyszków, Białystok, Zamość, Suwałki, Olsztyn, Ostrów, Mazowiecka)
8.Przemysł celulozowo-papierniczy: Świecie nad Wisłą, Kwidzyń, Ostrołęka, Kostrzyń, Włocławek, Konstancin-Jeziorna) surowcochłonny, zuzywa ogromne ilości wody, źródło trujących ścieków
9.Parki Narodowe: obszary ściśle chronione w celu zachowania w niezmienionym stanie najbardziej cennych fragmentów przyrody;
W Polsce: 22 parki, 301tys.ha
-Białowieski park narodowy, Stołowogórski, Magurski, Bory Tucholskie, narwiański, biebrzański
Parki: Stołowogórski, Białowieski, Słowiński, Bieszczadzki, rezerwat Łuknajno to rezerwaty Biosfery UNESCO

Komunikacja i transport:
Komunikacja to dział gospodarki zajmujący się przemieszczaniem ładunków i osób oraz przekazywaniem wiadomości. Komunikacja obejmuje transport i łączność. Transport polega na przemieszczaniu w przestrzeni ładunków i osób, łączność zajmuje się przekazywaniem informacji.
Położenie Polski w Środkowej Europie i dostep do morza sprawiają, że Polska jest ważnym szlakiem tranzytowym.

Podział komunikacji:
1.Transport
a)kolejowy
b)drogowy
c)wodny
-śródlądowy
-morski
d)powietrzny
e)przesyłowy
2.Łączność
a)pocztowa
b)telefoniczna
c)telewizyjna
d)radiowa
e)satelitarna
f)komputerowa
g)komórkowa

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata