profil

Rosja i Prusy za czasów Piotra I i Wilhelma I + Habsburgowie-wybrani władcy i wudarzenia(ściąga!)

poleca 87% 111 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rosja

Piotr I Wielki - gruntownie zreformował państwo; w sferze obyczajowej -

/na bojarów/ golenie brud, noszenie stroju europejskiego, palenie tytoniu,

kobiety miały brać udział w życiu towarzyskim, nowy kalendarz juliański,

nowy alfabet; wojsko - stały pobór rekruta do wojska, służba przez szlachtę,

odbudowano flotę; ustrój państwa - powołał Senat Rządzący, który był sądem,

szykował nowe prawa, ustanowił kolegia, powołał instytucje kontrolującą

pracę urzędów; cerkiew prawosławna - ustanowiono Świętobliwy Synod, za

pomocą jego car kontrolował Cerkiew prawosławną; administracja - podział

państwa na 50 prowincji z wojewodami na czele; społeczne - szlachta miała

obowiązek służby w wojsku, chłopi zostali dani pod władzę szlachty i obciążeni

podatkami; gospodarka - rozbudowywał kanały, przemysł i handel na Bałtyku.

Katarzyna II Wielka - interesowała się w dziedzinie sztuki i muzyki; polityka

zagraniczna - kontynuowała politykę Piotra I, umacniała wpływy Rosji w Niem-

czech, Skandynawii i PL, zlikwidowała odrębności siczy zaporskiej, kolonizo-

wała Syberię; reformy wewnętrzne - sekularyzacja dóbr kościelnych, oddała

szlachcie władzę nad chłopami, wprowadziła sądy powiatowe i reformowała

sądy miejskie i wiejskie.

Prusy

Fryderyk Wilhelm I - obniżył pensje urzędnikom, całe panowanie rozbudowy-

wał wojsko, wojsko - złożone z ochotników i z poborowych chłopów, państwo

podzielił na kantony z których wybierano rekrutów; powstały: Generalna Dyre-

kcja Finansów - zajmowały się domeną królewską, GDF wojny i domen - spra-

wy finansowe, wojskowe i zarząd ziem królewskich; sprowadzał nowych osad-

ników, popierał rozwój manufaktur.

Fryderyk II Wielki - ograniczył kompetencję GDF w. i d.; tworzył nowe minis-

terstwa podporządkowane jemu; zreformował sądownictwo, zniósł tortury,

kształcił prawników i urzędników, ujednolicono prawo; ograniczył poddaństwo

chłopów, sprowadzał osadników, rozbudował manufaktury państwowe,

Habsburgowie

Ich ziemie to: Czechy, księstwo Austrii, Tyrol, Styria, Karyntia i Węgry.

Maria Teresa - córka Karola VI zanim doszła do władzy odbyła się tzw. Wojna o

sukcesję habsburską, uratowana przez Węgrów, wprowadziła reformy w urzędach.

Nastąpił okres współrządów z jej synem Józefem II. Wprowadzono reformy:

ograniczenie pańszczyzny, zakaz usuwani chłopów z ziemi, doktrynę józefinizmu

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata