profil

Które stwierdzenie jest Ci bliższcze: To wojna tworzy człowieka czy to człowiek jest twórcą wojny ?

poleca 87% 103 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wojna jest najgorszym złem, jakie może się przydarzyć człowiekowi, złem które przenika w każdą sferę ludzkiego życia. Ludzie giną w walce, są rozstrzeliwani, umierają w nieludzkich warunkach w obozach koncentracyjnych. Lecz nasuwa się pytanie..co tworzy wojnę?? Człowiek ?? a może to właśnie wojna jest twórcą człowieka? Z jednej strony to człowiek jest twórcą wojny gdyż bez niego ..w ogóle by nie istniała… To wielkie dno człowieka które ją stworzyło ukazuje nam Zofia Nałkowska w utworze „Medaliony” którego mottem jest : „Ludzie ludziom zgotowali ten los” w którym miała z pewnością na myśli iż to właśnie ludzie popełniają te nieludzkie zbrodnie doprowadzające do tak strasznych rzeczy jakimi są wojny. To właśnie przez drzemiące w człowieku zło oraz bezmyślna rządza władzy tworzy z nas autorów tak strasznej rzeczywistości. Ludzie napadający zbrojnie na inny naród lub kraj chcą przeważnie zdobyć ziemie lub łupy tzn. rozszerzyć swoje terytorium, powiększyć obszar sprawowanej władzy, wzbogacić swój własny kraj. Lecz wg mnie, człowiek nie walczy wyłącznie dla korzyści materialnych. Właściwe powody wojny związane są z zasadami moralnymi w umiejętności oddzielenia dobra od zła. „Granice moralne” tzn. system wartości, który nakazuje człowiekowi postępować zgodnie z jego sumieniem.

Z drugiej jednak strony to wojna tworzy tak bezsumiennych ludzi To ona wpływa na psychikę nie tylko zabójców, oprawców, ale też na zwykłych ludzi, na ofiary. Wojna zatruwa nienawiścią, „zniekształca dusze” tym, którzy starają się przeciwstawić. Ci, którzy żyją w czasie wojny, czy chcą czy nie, zostają złem skażeni i muszą albo się poddać, albo walczyć ze złem i gdy nadchodzi moment wyboru i ludzie czasem ze zwykłej bojaźni o własne Zycie wybierają właśnie walkę ,spotykamy się wtedy z tzw.błędnym kołem – człowiek jest twórcą wojny lecz to wojna tworzy człowieka

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Więcej informacji
Gramatyka i formy wypowiedzi