profil

Wywiad z maklerem.

poleca 85% 965 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Jak zostać maklerem?

Należy zdać egzamin maklerski organizowany przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie. Egzamin polega na teście pisemnym trwającym 4 godziny zawiera on około 120 pytań, jest to test wyboru, jest on opłacalny.

2. Na czym polega praca maklera?

Polega ona na przekazywaniu rekomendacji dotyczących spółek dla klijętów, wprowadzenie zleceń klijętów do systemu giełdowego, pozyskiwaniu klijętów, przekazywanie informacji na temat rynku kapitałowego w Polsce.

3. Czy praca maklera jest trudna?

Należy do trudnych, dlatego że wiąże się z:
- stresem,
- wymaga dokładności,
- podejmowania często szybkich i odpowiedzialnych decyzji w bardzo krótkim czasie,

Często jest to praca nie tylko 8 godzinna, ponieważ dużo należy czytać, podnosić kwalifikacje ze względu na częste zmiany na ryku kapitałowego,
Praca maklera często wymaga pracy w terenie, ponieważ należy wyjeżdżać do klijętów i spółek. Jest trudna, dlatego że makler odpowiada za bardzo duże sumy pieniędzy klijęta.

4. Co się stanie, jeżeli makler straci pieniądze klijęta?

Makler bez zgody, klijęta nie może obracać jego pieniędzmi. Pieniędzmi klijęta mogą obracać tylko doradcy inwestycyjni zatrudnieni w funduszach inwestycyjnych lub zatrudnieni w wydziałach zarządzania biur maklerskich.

5. Co jest przyjemne w pracy maklera?

Można zajmować się dziedzinom, która ciągle podlega zmianom. Możliwość podnoszenia kwalifikacji i wiedzy poprzez różnego rodzaju szkolenia, wyjazdy. Możliwość prognozowania zachowania się cen akcji lub całego rynku kapitałowego. Możliwość polecenia klijętowi zakupu akcji, na których klijęt będzie mógł zarobić więcej niż na lokatach bankowych.

6. Czy makler zarabia dużo pieniędzy i czy zależy to od wzrostów i spadków na giełdzie?

Zdecydowanie zarabia za mało. W zależności od spadków i wzrostów makler może być dodatkowo wynagrodzony, ale w większości przypadków zależy to od uznaniowej decyzji dyrektora biura maklerskiego.

Wywiad przeprowadzony z maklerem Bankowego domu Maklerskiego PKO BP S.A oddział w Rzeszowie

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata