profil

Żaden utwór literacki nie przerobi ludzi. Są wszakże takie, które ich pobudzają do przetwarzania się.

poleca 85% 214 głosów

Treść zweryfikowana i sprawdzona