profil

Młoda Polska

poleca 79% 766 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Młoda Polska (w Europie nazywana raczej modernizmem, dekadentyzmem czy symbolizmem) nie jest tylko kolejną epoką literacką w dziejach polskiej kultury. To powiew nowych
prądów, idei zmieniających dotychczasowe myślenie, to w końcu okres najznakomitszych, najbardziej oryginalnych
osobowości rodzimej sztuki, prozy, poezji i narodzin XIX-wiecznych „- izmów”, będących początkiem nowych prądów i kierunków w XX-wiecznej literaturze i sztuce.

... czytaj dalej


- klp.pl bez reklam
, 30 dni tylko 1,22 zł˝. Zamów teraz!

Rozdźwięk między twórczością pozytywistyczną i modernistyczną jest znaczny. Epoka przypadająca w Polsce na lata 1890-1918, czyli przełom wieków, jest często nazywana czasem negowania „wszystkiego”, rozpusty, popadania w uzależniania. Gdy osiemnastowieczni twórcy starali się nieść kaganek oświaty wśród najuboższych warstw, dążyli do emancypacji kobiet, próbowali znaleźć drogę do odzyskania niepodległości, tak ci z końca wieku mówili tylko Nie wierzę w nic i odurzali się kolejną dawką opium.

Aby bliżej poznać
realia ponad dwudziestu lat trwania epoki dekadentów, dandysów, miłośników Tatr, kosmosu i sztuki, przeanalizować motywy, jakie sprawiły, że zaczęto w tak otwarty sposób pisać o seksie czy używkach, móc
samodzielnie zdefiniować takie pojęcia, jak dekadentyzm, filister czy ludomania, aby w końcu wyrobić sobie własne zdanie na temat epoki, należy podejść do niej jak do nowatorskiego tworu, zrodzonego na gruncie poczucia kryzysu wartości, niechęci do sfery mieszczańskiej i braku wiary w cokolwiek.

Jaki wpływ na Młodą Polskę miały poglądy Artura Schopenhauera, Artura Bergsona i Fryderyka Nietzschego? Dlaczego okres ten nosi również nazwę neoromantyzmu czy fin de siecle’u? Który z wielu czynników wpłynęły na fakt, iż to właśnie w Młodej Polsce nastąpił tak znaczny rozkwit malarstwa, zwłaszcza witrażu, grafiki użytkowej? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdują się w niniejszym opracowaniu.
Mapa serwisu:

* Modernizm – nazwa, ramy czasowe, znaczenie
o Narodziny modernizmu (Młoda Europa)
o Nazwy epoki
o Ramy czasowe Młodej Polski
o Kalendarium Młodej Polski
o Znaczenie Młodej Polski
* Młodopolskie nurty
o Modernizm
o Symbolizm
o Dekadentyzm
o Neoromantyzm
o Impresjonizm
o Ekspresjonizm
o Secesja
o Fin de siècle
* Założenia Młodej Polski
o Światopogląd Młodej Polski
o Programy literackie Młodej Polski
o Polemiki młodopolskie
o Prasa literacka Młodej Polski
o Życie literackie epoki
o Tendencje artystyczne i światopoglądowe w literaturze europejskiego i polskiego modernizmu
* Literatura i gatunki literackie w modernizmie
o Liryka
o Dramat
o Epika
o Teksty krytycznoliterackie
o Typologia liryki Młodej Polski
o Typologia epiki Młodej Polski
o Typologia dramatu Młodej Polski
* Programy, polemiki, prasa Młodej Polski
o Przełom antypozytywistyczny – spór pokoleń
o Programy i polemiki literackie Młodej Polski
o Czasopiśmiennictwo Młodej Polski
o Krytyka literacka Młodej Polski
o Młoda Polska „szatańska” i „tatrzańska”. Fascynacje epoki
o Cygan i filister, czyli konflikt jednostka – społeczeństwo w życiu i literaturze Młodej Polski
o Młoda Polska wobec tradycji romantycznej
* Młodopolski światopogląd
o Modernistyczna emancypacja
o Zwątpienie i niewiara, rozpacz egzystencjalna, poczucie bezsiły i tęsknota do unicestwienia
o Ucieczka w upojenie zmysłowe, erotykę, nirwanę i zapomnienie
o Kult piękna i sztuki jako jedynej trwalej wartości oraz dionizyjskość
* Tło historyczne Młodej Polski
o Świat na przełomie wieków
o Polska w latach 1890-1918
o Młoda Polska wobec rewolucji 1905 roku
* Inspiracje filozoficzne Młodej Polski
o Filozofia Schopenhauera
o Filozofia Nietzschego
o Filozofia Bergsona
* Sztuka i estetyka modernizmu
o Malarstwo młodopolskie
o Symbolizm młodopolski w malarstwie
o Impresjonizm w malarstwie młodopolskim
o Malarstwo ekspresjonistyczne
o Architektura w Młodej Polsce
o Muzyka młodopolska
o Początki kina
* Bibliografia
* Charles Baudelaire
o Charles Baudelaire – życie i twórczość
o Kwiaty zła - wiadomości wstępne
o Kwiaty zła - opracowanie
o Padlina (lub Zwłoki) - opracowanie
o Albatros - opracowanie
* Jean Arthur Rimbaud
o Jean Arthur Rimbaud - biografia
o Twórczość Rimbauda
o Sezon w piekle – opracowanie
o Sezonu w piekle - znaczenie
o Statek pijany - opracowanie
o Samogłoski - opracowanie
* Paul Verlaine
o Paul Verlaine - biografia
o Twórczość Verlaine’a
o Sztuka poetycka – opracowanie
o Piosenka jesienna – opracowanie
o Światło księżyca - opracowanie
* Dzika kaczka H. Ibsena
o Streszczenie Dzikiej Kaczki
o Bohaterowie Dzikiej kaczki
o Dzika kaczka - opracowanie
* Lord Jim J.Conrada
o Streszczenie Lorda Jima
o Lord Jim - geneza
* Literatura polska - ogólna charakterystyka
o Literatura polska – ogólna charakterystyka
o Panorama społeczeństwa polskiego w literaturze przełomu XIX i XX wieku
* Artur Górski
o Artur Górski – życie i twórczość
* Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego
o Ludzie bezdomni - geneza
o Charakterystyka Doktora Judyma
o Streszczenie w pigułce Ludzi bezdomnych
o Ludzie bezdomni - problematyka
o Doktor Judym romantyk, czy pozytywista?
o Streszczenie szczegółowe Ludzi bezdomnych
o Charakterystyka Joanny Podborskiej
* Moralność pani Dulskiej - Gabrieli Zapolskiej
o Opracowanie Moralności pani Dulskiej
o Moralność pani Dulskiej - streszczenie
o Mieszczaństwo w Moralności pani Dulskiej
o Tragikomedia - definicja
* Wesele Stanisława Wyspiańskiego
o Geneza Wesela
o Streszczenie Wesela w pigułce
o Szczegółowe streszczenie Wesela
* Leopold Staff
o Analiza i interpretacja wiersza Kowal
o Analiza i interpretacja Deszczu jesiennego
o Analiza i interpretacja Przedśpiewu
* Jan Kasprowicz
o Analiza i interpretacja - Dies irae
o Analiza i interpretacja cyklu Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach
o Analiza i interpretacja wiersza W chałupie
* Kazimierz Przerwa - Tetmajer
o Analiza i interpretacja wiersza Koniec wieku XIX
o Analiza porównawcza wierszy Koniec wieku XIX oraz Schyłek wieku
o Analiza i interpretacja wiersza Melodia mgieł nocnych
o Analiza i interpretacja wiersza Anioł Pański
o Analiza i interpretacja wiersza Eviva l'arte!
o Analiza i interpretacja wiersza Lubię, kiedy kobieta
* Tadeusz Boy - Żeleński
o Boy-Żeleński Tadeusz - życie i twórczość
o Słówka – opracowanie
* Tadeusz Miciński
o Tadeusz Miciński - biografia
o Twórczość Micińskiego
o Lucifer – opracowanie
o Ananke – opracowanie
* Stanisław Przybyszewski
o Stanisław Przybyszewski - życie i twórczość
o Twórczość Stanisława Przybyszewskiego
o Confiteor - opracowanie
o Dzieci Szatana – opracowanie
* Zenon Przesmycki (Miriam)
o Zenon Przesmycki (Miriam) – biografia
o Zenon Przesmycki (Miriam) - twórczość
* Chłopi Władysława Reymonta
o Maciej Boryna – charakterystyka
o Streszczenie Chłopów
o „Chłopi” jako epopeja wsi
o Szczegółowy plan wydarzeń Chłopów
o Chłopi jako powieść młodopolska

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 6 minut

Więcej informacji
Teksty kultury