profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zygmunt III Waza 1586 1632



poleca83%
Historia

Chronologia władców polskich

Chronologia władców polskich POLSKA W OKRESIE MONARCHII PATRYMONIALNEJ Mieszko I 963 - 992 Bolesław I Chrobry Wielki, król 1025 992 - 1025 Mieszko II Lambert, król 1025 1025 - 1031 Bezprym 1031/1032 Mieszko II...



poleca82%
Historia

Historia Polski XVII wiek - chronologia

tureckie - wypraw magantów kresowych na ziemie lenne Turcji, Mołdawię i Wołoszczyznę - osadzanie na tronie przychylnych sobie władców 1617 - polsko - turecki traktat pokojowy w Buszy: - niemieszanie



poleca88%
Język polski

Epika średniowieczna

) przesadne wychwalanie władców chronologia wydarzeń język prosty, choć nie pozbawiony metafor i gry słów pytania retoryczne, wykrzykniki, wołacze, apostrofy dla utrzymania patetycznego stylu



poleca84%
Historia

Kalendarium XII w.

seniorat Bolesława Kędzierzawego 1146,1157 interwencje władców Niemiec w obronie praw Władysława VII 1147- wojska saskie oblega?y Dobin, bitwa m. u uj?cia Warnawy 1150- powstanie Marchii