profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

życiorys świętego Tomasza z Akwinupoleca85%
Filozofia

Św. Tomasz z Akwinu

Św. Tomasz z Akwinu: ŻYWOT. Św. Tomasz z Akwinu (ur. 1225 lub nieco później - zm. 1274) był Włochem, pochodził z rodu hrabiów Akwinu. Urodził się na zamku pod Akwinem, w Królestwie Neapolitańskim. Studia odbywał u benedyktynów w słynnym klasztorze...poleca85%
Filozofia

Filozofowie - życiorysy.

Sokrates,Parmenides,Arystoteles,Sw.Tomasz z Akwinu,Pitagoras,Platon,Sw. Augustyn,Kartezjusz,Pascal,Baruch Spinoza, Immanuel Kantpoleca83%
Filozofia

Teoria bytu Św. Tomasza z Akwinu.

1. Życiorys Tomasz urodził się pod koniec 1225 lub na początku 1226 roku na zamku Roccasecca, pod Aquino, w Królestwie Neapolitańskim. Był synem hrabiego Landulfa i Teodory. Gdy miał pięć lat został oddany do klasztoru Benedyktynów na Monte...poleca85%
Religia

Św. Tomasz z Akwinu

Św . Tomasz urodzony około roku 1226 był synem Landulfa, hrabiego Akwinu . Gdy św . Tomasz miał 5 lat, ojciec umieścił go pod opieką benedyktynów na Monte Cassino. Nauczyciele byli zadziwieni jegopoleca85%
Religia

Św. Tomasz z Akwinu

”. Dorobek literacki św . Tomasza z Akwinu jest imponujący. Zadziwia przy tym uniwersalizm podejmowanych zagadnień i głębia ich wyjaśnień. Św . Tomasz był pierwszym myślicielem chrześcijańskimpoleca85%
Język polski

Poglądy św. Tomasza z Akwinu na temat państwa.

Drugą po św . Augustynie teologiczną doktrynę dotyczącą pochodzenia państwa i stosunków w nim panujących przedstawił św . Tomasz z Akwinu , zawierając ją w swojej filozofii zwanej tomizmem. W XIII wiekupoleca85%
Religia

Święty Tomasz z Akwinu

Św . Tomasz urodzony około roku 1226 był synem Landulfa, hrabiego Akwinu . Gdy św . Tomasz miał 5 lat, ojciec umieścił go pod opieką benedyktynów na Monte Cassino. Nauczyciele byli zadziwieni jegopoleca83%
Filozofia

Filozofia św. Tomasza z Akwinu.

Św . Tomasz z Akwinu /1225-1274/ Tomasz z Akwinu stworzył drugi wielki system należący do myśli chrześcijańskiej. W odróżnieniu do św . Augustyna, który nawiązywał do Platona, Tomasz z Akwinu