profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

życie w Generalnej Gubernipoleca85%
Historia

Eksploatacja ziem polskich podczas II wojny światowej

Eksploatacja ziem polskich podczas II wojny światowej Ziemie polskie zostały przez hitlerowców potraktowane jak kolonia, która miała dostarczyć surowców i taniej siły roboczej. Niemcy podporządkowali przemysł i rolnictwo na okupowanych terenach...poleca84%
Historia

Społeczeństwo polskie w czasie II wojny światowej

1. Wstęp: a) zasięg terytorialny b) podział terytorialny i administracyjny c) okupacja - wyjaśnienie pojęcia 2. Dwie okupacje społeczeństwa polskiego: a) hitlerowska b) radziecka 3. Polskie Państwo Podziemne i Delegatura Rządu RP...poleca83%
Historia

Analiza sposobów wyniszczania ludności cywilnej przez okupanta w czasie II wojny światowej

straż w obozach koncentracyjnych, przejęła też częściowo rolę policji. Rekrutowała się z ochotników, a kandydaci musieli spełniać rygorystyczne kryteria rasowe. Podczas II wojny światowej utworzonopoleca85%
Historia

II wojna światowa

, USA. - bitwa o Midway: podczas II wojny światowej 3-5 VI 1942 bitwa morska — ważne strategicznie zwycięstwo floty USA nad japońską (główna rola lotnictwa z lotniskowców). - Holocaust: całkowitapoleca81%
Geografia społeczno-ekonomiczna

Jak kształtował się przyrost naturalny po II wojnie światowej

Ludność i procesy urbanizacyjne Zmiany liczby ludności Polski po II wojnie światowej Liczba ludności Polski w 1998 roku osiągnęła prawie 39 mln mieszkańców. Pod tym względem zajmujemy 8 miejsce w