profil

Teksty 12
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

życie ludzkiepoleca84%
Język polski

Motywy literackie z języka polskiego.

Arcydzieła polskie 1. Jan Kochanowski – Treny 2. Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz 3. Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy 4. Witold Gombrowicz – Ferdydurke 5. Twórczość Wisławy Szymborskiej Artysta i sztuka Antyk i literatura dawna 1....poleca83%
Język polski

„Dzięki kulturze życie człowieka staje się prawdziwie ludzkie…”

Słowo ?kultura? pochodzi z języka łacińskiego. Kultura często rozumiana jest jako całokształt materialnego i duchowego dorobku społeczeństwa, przez co bywa tym samym...poleca85%
Język polski

Czy postęp, „którego autorem i sprawcą jest człowiek, czyni życie ludzkie na ziemi pod każdym względem „bardziej ludzkim”, „bardziej godnym człowieka”?

Postęp, jest to ulepszanie rzeczy, ich modyfikowanie, aby stawały się jeszcze bardziej wydajniejsze, szybsze. Jednak należy zastanowić się nad problemem postawionym w temacie zadania. Czy na pewno postęp sprzyja ludzkości i czyni nasze życie...poleca84%
Biologia

Choroby zakaźne - zagrożenia współczesnej cywilizacji

Życiu i zdrowiu ludzkiemu zawsze zagrażały różne niebezpieczeństwa. Siły natury, klęski głodu, epidemie pustoszyły kraje, dziesiątkowały ludność. Postęp cywilizacyjny wyeliminował lub ograniczył w pewnym stopniu ich skutki. Niektóre zagrożenia...poleca82%
Etyka

Prawo do życia

Prawo do życia. Współczesne zagrożenia życia ludzkiego.poleca83%
Język polski

"Ludzkie życie jest drogą do miłości" - stwierdził Dalajlama.

Miłość... W mniemaniu encyklopedycznym to najwyższe przykazanie, które każe pragnąć dobra innych i starać się o nie. Czym jest według mnie? Najszczerszym uczuciem płynącym prosto z głębi serca. Miłość jest najważniejszym i...poleca85%
Język polski

Mój stosunek do nierozwiązywalnych konfliktów współczesnego świata.

Tragedia grecka uświadamia człowiekowi, na jak wielu płaszczyznach jego egzystencji, pojawiają się niemożliwe do rozwiązania problemy. Rozum-uczucie, Bóg-prawo, człowiek-państwo to zaledwie garstka antagonizmów pojawiających się we współczesnym...poleca85%
Język polski

Erazm z Rotterdamu: "Życie gdyby miało być smutne, nie warte byłoby nazwy życia"

"życie gdyby miało być smutne nie warte byłoby nazwy życia", są to słowa Erazma z Rotterdamu holenderskiego filozofa, żyjącego na przełomie XV i XVI wieku. Zawarta jest w nich cała kwintesencja ludzkiego istnienia. Człowiek urodził się...poleca86%
Język polski

Życie ludzkie jest niemożliwe bez cierpienia

Celem mojej wypowiedzi jest potwierdzenie tezy zawartej w temacie: „Życie ludzkie jest niemożliwe bez cierpienia”. Aby przystąpić do pisania rozważań nad tym zagadnieniem, trzeba zastanowić się nad znaczeniem słowa „cierpienie” . Według...poleca85%
Język polski

W oparciu o utwory literatury obozowej i łagrowej udowodnij tezę, że przystosowanie jest zagrożeniem człowieczeństwa i ratunkiem dla życia człowieka

Pisząc pracę, na wybrany przeze mnie temat, starałam się udowodnić, że przystosowanie się do życia w łagrze lub obozie stanowi zagrożenie dla człowieczeństwa i ratunek dla życia człowieka. Będę starała się przedstawić życie w obozie jak i w...poleca84%
Język polski

Przemijanie - wstęp

Życie ludzkie w naturalny sposób przebiega w czasie. „Przemijanie” jest nieco poetyckim określeniem tego procesu, jego metaforą. Nie jest to pojęcie ścisłe, wyraźne i jasne, ale nie są też ścisłe takie pojęcia, jak życie, śmierć czy czas, chociaż...poleca84%
Język polski

Dwie prawdy o człowieku na podstawie "Granicy" Zofii Nałkowskiej

Jednym z zagadnień, które podejmuje Nałkowska w \" Granicy\" jest problem prawdy o człowieku. Jacy naprawdę jesteśmy? Według autoki powieści na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Po pierwsze życie ludzkie jest procesem, a więc podlega...