profil

Historia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zwołanie stanów generalnych przez Ludwika XIVpoleca84%
Historia

Wielka Rewolucją Francuska, Czasy Napoleońskie oraz polska sprawa u boku napoleona

PRZYCZYNY WYBUCHU REWOLUCJI WE FRANCJI: -brak reform w imię absolutyzmu oświeconego -przestarzałe struktury feudalne (duchowieństwo i szlachta ? rób ta co chce ta Chłopi i mieszczanie...