profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Związek Wolnych Braci Polakówpoleca82%
Historia

Królestwo polskie w latach 1815-1830

KRÓLESTWO POLSKIE W LATACH 1815 – 1830 Obszar Królestwa Polskiego – 127.000 km Liczba ludności niecałe – 3.000.000 mieszkańców – po 5 latach zwiększyła się o 1/3. Królestwo Polskie było złączone z Rosją, łącznikiem był car, postanowiono nadać...poleca85%
Historia

Postawy polityczne Polaków w XIX w.

PRACA TA ZAWIERA JEDYNIE NAJISTOTNIEJSZE INFORMACJE O POSTAWACH POLITYCZNYCH POLAKÓW W XIX w. NAPISAŁEM JĄ JAKOŚ PRZED MATURĄ. Andrzej Garlicki oceniając społeczeństwo polskie XIX-go wieku stwierdził, że postawy polityczne reprezentowane przez...poleca83%
Historia

Królestwo Polskie w latach 1815-30 - geneza, sytuacja społeczno-polityczna

W powstałym po Kongresie Wiedeńskim Królestwie Polskim istniały instytucje niepodległego państwa, ale miały ograniczone możliwości działania. Z reszty ziem Księstwa Warszawskiego utworzono konstytucyjne Królestwo Polskie o powierzchni 128 tys. km2...poleca84%
Historia

Królestwo polskie w latach 1815-1830.

w załączniku - przygotowanie do sprawdzianu z tematu powyżej :)poleca82%
Historia

Królestwo Polskie w latach 1815-1830

„ Królestwo Polskie 1815 - 1830 ” jest tematem mojej pracy i dlatego pragnę w większym lub mniejszym stopniu przybliżyć jak doszło do jego powstania, jak wyglądały w nim rządy oraz po części życie jegopoleca82%
Historia

Królestwo Polskie w latach 1815 – 1830.

Królestwo Polskie w latach 1815 – 1830 . 1. Sytuacja gospodarcza królestwa. Większa część ludności w Królestwie Polskim utrzymywało się z pracy na roli. Chłopi zachowali wolność osobistą. Wśródpoleca81%
Historia

Podział ziemi Rzeczypospolitej po 1815 r.

Podział ziem RP dokonany podczas kongresu wiedeńskiego ( 1815 ) przetrwał prawie 100 lat. Akt końcowy kongresu dzielił byle terytoria Księstwa Warszawskiego na: Królestwo Polskie (Rosja), Wielkiepoleca85%
Historia

Królestwo Polskie 1815-1830

państwom biorącym udział w Kongresie, które domagały się całkowitej likwidacji państwa polskiego. Królestwo Polskie miało być stale związane unią personalną z Rosją. Car miał być królem Polski. Królestwo