profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

ZSRR w czasach Stalinapoleca78%
Historia

ZSRR w czasach Stalina

Już przed śmiercią pierwszego przywódcy radzieckiego imperium Włodzimierza Lenina, szefowie partii komunistycznej zaczęli rywalizować ze sobą o władzę. Bowiem kontrola nad partią oznaczała kontrolę nad państwem, które, choć obszarowo ogromne,...poleca85%
Historia

Stalinizm i faszyzm jako ustroje totalitarne-analiza porównawcza

Ustrój totalitarny to charakterystyczny dla XX-wiecznych reżimów dyktatorskich system rządów dążący do całkowitego podporządkowania społeczeństwa państwa za pomocą monopolu informacyjnego i propagandy, oficjalnej ideologii państwa obowiązującej...poleca82%
Historia

Wielki kryzys gospodarczy 1929-33 r., ZSRR w czasach Stalina i Powstanie III Rzeszy Niemieckiej.

także regulowanie życia gospodarczego przez państwo za pomocą środków administracyjnych ZSRR w czasach Stalina Stalinizm – praktyczna działania w państwie radzieckim za rządów Józefa Stalinapoleca83%
Historia

Dwie okupacje - polityka Niemiec i ZSRR wobec społeczeństwa polskiego w czasie II wojny światowej

(rząd), ale o wszystkim decydowała Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików), którą od śmierci W . I. Lenina(1924r.) kierował Józef Stalin. ZSRR za rządów Stalina staje się państwempoleca85%
Historia

Stalin a Rosja? PUW

Dyktatorskie rządy Stalina w I połowie XX w . opierały się na aparacie przymusu. Policja polityczna aresztowała każdego, kto ? zdaniem władz- stanowił zagrożenie. Przed stalinowskimi sądami stawalipoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Międzynarodowe stosunki polityczne w wymiarze globalnym od 1945 r. do przełomu wieków.

odprężeniowe, utrwalała się neutralna strefa w Europie. Po śmierci Stalina i wobec kryzysu ZSRR , Stany Zjednoczone sformułowały doktrynę odpychania komunizmu. Natomiast blok sowiecki w Europiepoleca87%
Historia

Nazizm i komunizm to ideologie propagandy i śmierci.

państwa o ustroju komunistycznym, a nazistyczne bojówki wcale nie są rzadkością. Nazizm panował w Niemczech za czasów Hitlera, komunizm m.in. w ZSRR za czasów Stalina , czyli w czasach , gdy nie liczono