profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

źródło zstępującepoleca85%
Geografia

Gleby, wiatry i prądy

1hPa – 100N/m2 Prąd wstępujący – w niżu Prąd zstępujący – w wyżu Od zwrotników do równika – pasaty Cyklony – tworzą się między 5 a 25 szer. Geograficzną, nad oceanami, woda jest cieplejsza niż powietrze, różnica ciśnień ponad 100hPa,...poleca85%
Geografia

Hydrosfera geografia teoria zagadnienia

Hydrosfera- czyli wodna powłoka, która składa się ze wszystkich wód, niezależnie od stanu skupienia i miejsca występowania. Cykl hydrologiczny - wody hydrosfery znajdują się w ciągłym ruchu. jest to zamknięty obieg wody w przyrodzie. Obejmuje on:...poleca80%
Geografia

Wody podziemne

Wody podziemne to wszystkie wody występujące w glebie i w niżej leżących utworach z wyjątkiem wód związanych chemicznie lub krystalicznie ze skałami. Najczęściej wypełniają one wolne przestrzenie w obrębie skał, nasycając je niczym gąbkę. Do...poleca84%
Geografia

Ameryka - uksztaltowanie

ob. nizinnych , położonych na tej samej szerokości geogr.. 3. Prądy morskie i związane z rozkładem ciśnienia atmosferycznego napływające masy powietrzapoleca85%
Geografia

Hydrosfera i Biosfera

są stałe wiatry wzbudzające stały ruch wody. Prądy morskie dzielimy na ciepłe i zimne. Prądy ciepłe ogrzewają powierzchnię lądów i dostarczają większych opadów. Prądy zimne ochładzają lądy ipoleca85%
Geografia

Hydrosfera,gleby

interferencyjną. Prądy morskie „oceaniczne rzeki”, ich przyczyną są stałe wiatry wzbudzające stały ruch wody. Większość prądów związana jest z cyrkulacją pasatową. Gleby składają się z: częścipoleca89%
Geografia

Ściąga: hydrosfera, obieg wody w przyrodzie, morza, jeziora, gleby

. Falowanie wiatrowe- ruch wody wzbudzony poziomym ruchem powietrza, martwa fala to zjawisko, zachodzące gdy woda faluje po ustaniu wiatru. Prądy morskie- powodowane przez stałe wiatry , wzbudzającepoleca82%
Geografia

Zagadnienia z klimatu- sciąga

obserwacji. Czynniki klimatotwórcze: -szerokość gegoraficzna -rozmieszczanie i wielkość lądów i mórz -rzeżba terenu -odległość od morza -wysokość bezwzględna -działalność człowieka - prądy morskie