profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

źródła prawa karnego skarbowegopoleca85%
Administracja

Prawo karne - skarbowe

1. Podział prawa karnego Prawo karne podzielić można na następujące dziedziny: a.) prawo karne materialne - jest dziedzina. prawa określającą czyny będące przestępstwami, kary grożące za popełnienie przestępstw, środki karne i środki...poleca83%
Prawo gospodarcze

Zagadnienia z prawa karnego gospodarczego i skarbowego

PRAWO KARNE GOSPODARCZE: (materialne) zespół norm określających przestępstwa gospodarcze (godzące w podstawy prawidłowego obrotu gospodarczego); kary grożące za popełnienie tych przestępstw oraz zasady odpowiedzialności karnej za te przestępstwa...poleca86%
Prawo administracyjne

Prawo karne - Skarbowe

Pełna praca w załącznikupoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Zagadnienia do sprawdzianu z działu prawo karne.

DZIAŁY PRAWA KARNEGO - prawo karne materialne - prawo karne procesowe - prawo karne wykonawcze - prawo karne skarbowe - prawo karne wojskowe - prawo karne o wykroczeniach - prawo karne opoleca82%
Prawo

Prawo karne skarbowe - opracowanie kilku wykładów

. Źródłem jest kodeks karny wykonawczy. Art. 53 kk Kodeks karny skarbowy – podstawowe źródło prawa karnego. Ustawa z 10 września 1998r. Dz. U. Nr 83, poz. 930 Prawo karne skarbowe jest topoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Prawo karne

skazanych, czyli cały system penitencjarny (więzienny). Prawo karne skarbowe jest kolejną dyscypliną prawa karnego , która z kolei reguluje problematykę odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczeniapoleca83%
Prawo

Prawo karne skarbowe

wykroczenia skarbowe , jakie za nie grożą sankcje, określa jakie kary i inne środki karne mogą być orzeczone wobec sprawcy, określa jakie są zasady ponoszenia odpowiedzialności karno- skarbowej oraz zasady