profil

Historia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0poleca79%
Historia

Podział źródeł historycznych.

Źródła historyczne- wszelkie zachowane ślady działalności człowieka, za pomocą których poznajemy przeszłość, Źródła dzielą się na: 1 pisane - zawierające informację utrwaloną za pomocą pisma: a)historiograficzne (opisowe) - kroniki,...