profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Źródła pośrednie i bezpośredniepoleca80%
Historia

Podział źródeł historycznych.

Źródła historyczne- wszelkie zachowane ślady działalności człowieka, za pomocą których poznajemy przeszłość, Źródła dzielą się na: 1 pisane - zawierające informację utrwaloną za pomocą pisma: a)historiograficzne (opisowe) - kroniki,...poleca85%
Historia

Źródła historyczne

przykładowy podział na źródła historycznepoleca80%
Historia

Podział źródeł historycznych i dziejów ludzkości

. Współczesność 1918r – do dziś Źródło historyczne - są to wszelkie zachowane ślady działalności człowieka. Podział źródeł historycznych : • Normatywne (aktowe) – konstytucje, traktaty, układy, unie, przywilejepoleca73%
Historia

Źródła historyczne i ich rodzaje

, autorstwo i autentyczność źródła. W krytyce wewnętrznej poddaje się analizie jego treść i wiarygodność. - Podział źródeł na pisane i niepisane: Źródła niepisane: -Archeologiczne (wykopaliskowepoleca79%
Historia

Starożytność - Egipt, Mezopotamia, Indie, Chiny - notatki na sprawdzian lub kartkówkę (poziom podstawowy)

Dołączam plik, łatwiej będzie wam coś znaleźć. Za ewentualne poprawki w komentarzach dziękujępoleca85%
Historia

Źródła historyczne

Źródła historyczne: 1) pisane: a) aktowe (normatywne, np. konstytucje, kodeksy, statuty), b)opisowe (kroniki, pamiętniki, wspomnienia), 2) niepisane: a) w środowisku naturalnym (zamki, kościoły