profil

Geografia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Znaki punktowe na mapiepoleca84%
Geografia

Metody prezentacji zjawisk na mapie

Metody prezentacji zjawisk na mapie. a) METODA SYGNATUROWA Metoda sygnaturowa polega na oznaczaniu na mapie rzeczywistości przyrodniczej za pomocą znaków punktowych i liniowych. Sygnatury punktowe mogą mieć formę: - figur geometrycznych, np....