profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Znaczenie teatru greckiegopoleca82%
Historia

Teatr grecki.

Teatr grecki-historia, budowa, funkcje Teatr grecki wywodzi się z obrzędów ku czci boga Dionizosa. U południowo – wschodniego stoku ateńskiego Akropolu, w świętym okręgu Dionizosa, gromadziły się tłumy, dla których uczestnictwo w widowiskach...poleca86%
Wiedza o kulturze

Od obrzędu do teatru - teatr antyczny.

): - państwo wykładało pieniądze - święto 3-dniowe - miały charakter konkursów teatralnych - Ajschylos, Sofokles, Eurypises TEATR GRECKI : * orchesta: chór złożony z wielu osób napoleca84%
Historia

Kultura Grecka i Teatr Grecki

miłośi *Hermes-posłaniec bogów............. Teatr Greków W 5w.p.n.e. ukształtowały się dwa podstawowe gatunki literackie dramatu; *tragedia, *komedia....Aktorzy bylipoleca84%
Język polski

Teatr Grecki

Geneza powstania teatru grec. a)-Tespis-->w VIII w pne wprowadza 1.aktora -Ajschylos-->wpr. 2.aktora -Sofokles-->wpr. 3.aktora -Eurypides-->unowoczesnia teatr grzecki przezpoleca82%
Język polski

Teatr w starożytnej Grecji

: Sofokles, eurypides, Ajschylos. Teatr grecki miał swój początek w obrzędach ku czci boga Dionizosa. Obrzędom tym towarzyszyły śpiewy i tańce winiarzy przebranych w stroje mitologicznych satyrów. Święta tepoleca84%
Historia

Teatr grecki.

( protagonista, deuteragonista tritaginista). Kobiety nie występowały w teatrze, chociaż od czasów Demostenesa tworzyli aktorzy odrębny stan. Rzym rozwiną teatr grecki , że powiększył ilość aktorów oraz